خدمات

کنترل کردن نور طبیعی

درست است که نور طبیعی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت فضاهای معماری دارد.

فضاهای داخلی

فضاهای داخلی می‌تواند محل مناسبی برای طراحی رختکن، سرویس‌بهداشتی و گاهی ورودی مجزا به آشپزخانه یا نشیمن خصوصی باشد.

مساحت تراس

مساحت تراس، ارتباط مستقیمی با مساحت مفید واحد مسکونی دارد و طبیعی است هر چه مساحت واحد مسکونی شما بیشتر باشد، می‌توانید تراس بزرگ‌تری طراحی کنید.

مساحت آشپزخانه

در مورد آشپزخانه که قلب تپنده هر خانه‌ای است، پیشنهاد می‌شود که حداقل مساحت آن، از ۱۰درصد زیربنای مفید واحدمسکونی کمتر نباشد.

مساحت اتاق‌خواب‌ها

مساحت یک اتاق‌خواب استاندارد، صرف‌نظر از شکل ظاهری اتاق و جداره‌ها که نقش تعیین‌کننده‌ای در چیدمان و نحوه مبلمان‌کردن تجهیزات داخل اتاق دارد.

معماری داخلی فضای پذیرایی

فضای پذیرایی از مهمان بزرگ ترین بخش خانه است که کمترین استفاده از آن صورت می گیرد.

طراحی داخلی ورودی و راهروها

از دید داخلی و خارجی ساختمان ورودی هر خانه ای باید به وضوح قابل تشخیص باشد و کاربر برای پیدا کردن آن نباید دچار سردرگمی شود.

اصول طراحی داخلی

آشپزخانه فضایی کاربردی است که انتظار می رود با توجه به نوع فعالیت هایی که در آن صورت می گیرد مساحتی قابل قبول داشته باشد.

فیمت ها

قیمت و برنامه ها

 • طراحی نقشه ساختمان مسکونی
 • جانمایی فضاهای داخلی پلان
 • پلان معماری در زمین‌های شمالی
 • پلان معماری در زمین‌های جنوبی
تماس / ریال

قیمت

 • طراحی نقشه ساختمان مسکونی
 • جانمایی فضاهای داخلی پلان
 • کنترل کردن نور طبیعی
 • طراحی نشیمن خصوصی
تماس / ریال

قیمت

 • طراحی نقشه ساختمان مسکونی
 • سیرکولاسیون و روابط فضاهای داخلی
 • جانمایی تراس (بالکن) در پلان
 • طراحی نشیمن خصوصی
تماس / ریال

قیمت